Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie verejnou vyhláškou: Rodinný dom na Rurkach a pripojenie na TVÚ, parc. č. KN-C 9042/123.

06.08.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)