Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie: Stavebné úpravy v byte č. 24 na 4.poschodí v bytovom dome s.č. 4849 na Ul. Antona Prídavka č. 22 v meste Prešov. Parc. č. KN-C 9310/506.

11.08.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)