Oznamenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Rezidenčná štvrť Rúrky - etapa A v meste Prešov.

21.01.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)