Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Úprava vnútrobloku na Ul. Mukačevská 2-16, 90-94 v meste Prešov.

21.01.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)