Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na Iíniovú inžíníersku stavbu: Prešov - Záhradná ulica - kabelizácia NN siete.

26.01.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)