Upovedomenie o podaní odvolania: vydané pod č. SÚ/12806/145855/2019 - Sf zo dňa 07. 12. 2020.

26.01.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)