Oznámenie o začatí konania o predlžení platnosti rozhodnutia o využití územia: Revitalizácia verejných priestranstiev - ul. Slanská.

27.01.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)