Oznámenie o začatí stavebného konania: Vyrezanie nového stavebného otvoru a zamurovanie pôvodného dverného otvoru v nosnej železobetónovej stene hr. 150mm v byte č. 7 na 2.poschodí v bytovom dome s.č. 4821 na Ul. Prostejovská č. 5 v meste Prešov.

15.02.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)