Oznámenie o začatí stavebného konania: Výstavba výťahu TOV 450/0,63v bytovom dome s.č. 4812 na Ul. Mukačevská č. 6 v meste Prešov.

23.02.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)