Začatie územného konania a upustenie od ústneho pojednávania.

11.03.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)