Rozhodnutie o predĺžení platnosti rozhodnutia: Revitalizácia verejného priestranstva - Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie.

15.03.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)