Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania: Obnova bytového domu ul. Karpatská 4, 5, 6, 7 v Prešove.

22.03.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)