Rozhodutie o predĺžení platnosti rozhodnutia: Revitalizácia verejných priestranstiev - ul. Slanská.

22.03.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)