Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje začatie územného konania a upustenie od ústneho pojednávania: Dvojpodlažný z časti podpivničený rodinný dom na Ul. Michala Bosáka lokalita (Kráľova hora) v meste Prešov.

25.03.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)