Začatie územného konania a upustenie od ústneho pojednávania: Sanet - telekomunikačná prípojka súkromné bilingválne gymnázium.

01.04.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)