Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania: Obnova bytového domu na ul. Levočská 14, Janoušková 1, 3, 5.

27.04.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)