Oznámenie o začatí konania o predlžení platnosti stavebného povolenia pre stavbu: Obnova bytového domu Važecká 14, 16 Prešov a upustenie od ústneho pojednávania.

03.05.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)