Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania: Skladový areál Prešov, ul. Strojnícka - Zriadenie VN, TS, NN na pozemku KN-C 3075, KN-C 3057/4, KN-C 3067/1, KN-E 720/103, KN-E 721/204, katastrálne územie Nižná Šebastová.

08.07.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)