Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie o začati stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania: Priemyselný obvod Nižná Šebastová - Zriadeníe VN, TS, NN na pozemku KN-C 2971, KN-C 2955, KN-C 2954, KN-C 3039/15, KN-C 3039/1, katastrálne územie Nižná Šebastová.

08.07.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)