Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie o začatí územného konania: Rodinný dom, odberné elektrické zariadenie, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, plynová prípojka, umiestnenú na pozemkoch parc. č. KN-C 6905/1, katastrálne územie Prešov.

06.10.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)