Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania: F2BTS Prešov Jilemnického 1147KO na pozemkoch parc. č. KN-C 6209/1, 6209/30, 6209/52, 6209/53, 6214/63, KN-E 3262/1, katastrálne územie Prešov.

22.11.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)