Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na súkromnom pozemku: pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastú: parc. č. KNC 7283 a KNC 7286 v k. ú. Prešov.

14.01.2022 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)