Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie začatia územného konania o umiestnení stavby v spojenom stavebnom konaní na pozemnú stavbu: Prešov, Tarasa Ševčenka 23-31 - obnova bytového domu, umiestnenú na pozemkoch parc. č. KN-C 3614.

11.07.2022 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)