Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie začatia územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: Prešov, Bikoš- Kráľova hora, Obytný súbor. Stavebný objekt SO 117- Vodovod -vetva A.

20.07.2022 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)