Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 14306/125, orná pôda o výmere 30 m2, LV 6492, k. ú. Prešov (pôv. k.ú. Šalgovík), lokalita Ul. Orechová.

19.08.2022 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)