Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa: - pozemok parc. č. KNC 3065/1, ovocný sad o výmere 2578 m2 , L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Narcisová areál Gymnázia J.A.Raymana vo vlastníctve Mesta Prešov.

04.10.2022 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)