Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 5537/38, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v k. ú. Prešov, lokalita ul. Pavlovičovo námestie spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa.

04.10.2022 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)