Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti -pozemku parc. č . KNC 15263 o výmere 100m2 , lesný pozemok, zapísaného na LV č. 6429, k. ú. Prešov za účelom umiestnenia včelstiev v lokalite Cemjata v Prešove na dobu neurčitú.

14.10.2022 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)