Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve právnickej osoby, v nájme Súkromnej Strednej odbornej školy hotelierstva a gastronómie Mladosť. Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastú: parc. č. KNC 7256/1 v k. ú. Prešov. Lokalita: Pod Kalváriou č. 36 v Prešove.

23.11.2022 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)