Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 874/89 o výmere 26m2, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod umiestnením pamätnej tabule a drevenej plastiky hlavy koňa v lokalite Ul. Sabinovská v Prešove.

23.11.2022 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)