Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 3241/1 o výmere 20,28 m2, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod prístreškom v lokalite Ul. Levočská 17 - vnútroblok, v Prešove.

23.11.2022 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)