Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 14312/1 o výmere 16 m2, zastavaná plocha a nádvorie, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod novovybudovaným schodiskom k nadstavbe služobného bytu v lokalite Ul. Karpatská v Prešove.

23.11.2022 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)