Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov. Pozemok, na ktorom drevina rastie: parc. č. KNC 111 v k. ú. Prešov. Lokalita: Hlavná č. 1 v Prešove.

24.11.2022 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)