Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

A/ neodsúhlasiť odpredaj časti pozemku parc. č. KNC 14308/8, ostatná plocha o výmere cca 110 m2, LV 6492, k.ú. Prešov, ul. Magurská a Vihorlatská B/ zamedziť tomuto typu výstavby v danom území zmenou ÚPN C/ zabezpečiť, aby parcela zostala ako trávnatá plocha s možným ďalším využitím

12.01.2023 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)