Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie - Rozhodnutie o umiestnení stavby: cyklocesta IPZ- 1.etapa bude realizovaná na pozemkoch podľa evidencie nehnuteľnosti parc. č. KN-C 1548, 1551, 1552, 1553, 1554/1, 1584, 419/1, 488, k.ú. Záborské.

12.01.2023 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)