Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer dlhodobého prenájmu časti pozemku parc. č. KNC 9310/298, ostatná plocha o výmere 300 m2 , k. ú. Prešov - pre FC TATRAN Prešov, a. s.

03.02.2023 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)