Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer predaja spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov a to pozemkov: pre PhDr. Martinu Polomovú, Pod Wilec Hôrkou 14437/73, 080 01 Prešov.

03.02.2023 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)