Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania k zmene existujúcej stavby: Obnova strechy a jej dodatočné zateplenie. Jedná sa o bytový dom so súp. č. 2810, nachádzajúci sa pozemku parc. č. KN-C 5019/16, k. ú. Prešov - na ul. K amfiteátru l, v Prešove.

26.03.2024 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)