Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer zámeny nehnuteľností: pozemky vo vlastníctve mesta Prešov -parc. č. KNC 15738/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 798m2, parc. č. KNC 15738/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 374m2 , parc. č. KNC 15738/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 813m2 (celková výmera 1 985m2), ktoré sú zapísané na LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Vydumanec.

10.06.2024 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)