Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Stavebné povolenie pre stavbu: Obnova bytového domu Prešov Sibírska 16, 18, 20, s. č. 6958, na pozemku parc. č. KN-C 14302/92 v Prešove.

04.07.2024 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)