Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia na inžinierskú líniovú stavbu: PPPO v SR, Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 2 - Preložka telekomunikačného kábla.

28.01.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)