Oznámenie o začati stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania: Prešov, Sibírska 11, 13 obnova bytového domu.

11.02.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)