Informácia o začatí konania: parc. č. KNC 1875 v k. ú. Prešov.

19.03.2021 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)