Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2021 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Matice slovenskej č. 13,08001 Prešov.

06.04.2021 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)