Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením: Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, stavebný objekt: 510-00 Diaľničná kanalizácia – časť retenčná nádrž Za Kalváriou.

23.04.2021 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)