Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: parc. Č. KNC 9310/532 a pozemku par. Č. KNC 9310/530, o celkovej výmere 15 m2 LV Č. 6492, k. ú. Prešov.

28.04.2021 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)