Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie o začati územného konania: Prešov, Vranovská - rodinný dom - novostavba a rozšírenie NN distribučnej sústavy, na pozemku parc. č. KN-C 3563, katastrálne územie Nižná Šebastová.

13.07.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)