Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie - Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemok parc. č. KNC 2112 o výmere 331 m2, zastavaná plocha a nádvorie zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar.

24.11.2021 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)