Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti pozemku parc. č. KNC 14832/144 o výmere 24m2, zastavaná plocha a nádvoria, zapísaného na LV č. 6429, k. ú. Prešov, v lokalite Ul. Rusínska.

16.09.2022 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)