Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer predaja nehnuteľnosti - pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov a adresnosti: parc. č. KNC 2111, záhrada, k. ú. Solivar, pre Gabriela Takáča a Andreu Takáčovú, Tokajícka 1, 080 05 Prešov.

03.02.2023 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)